Ïaïdo

Aïki-Toho-Ïaïdo

Numérotation
(Japponaise)
Nom Ïaïdo Attaque Nom Aikidō
1 Ipponme Shohatto   Maegiri
2 Nihonme Ukenagashi Shomen Uchi Aihanmi Katate Dori Ikkyo
3 Sanbonme Ushirogiri Gyakuhanmi Katate dori Kaiten nage
4 Yonhonme Zengogiri Aihanmi Katatedori Shiho nage
5 Gohonme Sayu Gyakuhanmi Katatedori Shiho nage
6 Ropponme Tsukaosae Gyakuhanmi Katatedori Nikkyo
7 Nanahonme Tekubiosae Aihanmi Katatedori Nikkyo
8 Hachihonme Kawashizuki Tsuki Sankyo
9 Kyuhonme Tsukekomi Tsuki Kote gaechi
10 Jupponme Tsume Shomen Uchi Irimi nage
11 Jû-Ipponme Sanpogiri Shomen Uchi Sankyo
12 Jû-Nihonme Shiho Shomen Uchi
Yokomen Uchi
Shiho nage
13 Jû-Sanbonme Nukiawase Yokomen Uchi Gokyo
14 Jû-Yonhonme Todome   Yonkyo
15 Jû-Gohonme Suemonogiri